ZPĚT
Jump To:

Validation Results

Your RDF document validated successfully.


Triples of the Data Model

Number Subject Predicate Object
1 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Title "Sapir-Whorfova hypotéza a překlad"
2 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Creator "Petr Hauzírek"
3 genid:A29450 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Bag
4 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Subject genid:A29450
5 genid:A29450 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_1 "Sapir-Whorfova hypotéza"
6 genid:A29450 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_2 "lingvistický determinismus"
7 genid:A29450 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_3 "lingvistický relativismus"
8 genid:A29450 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_4 "lingvistic mould theories"
9 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Subject genid:A29451
10 genid:A29451 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmSubjectScheme "PSH"
11 genid:A29451 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "textová lingvistika"
12 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Description genid:A29452
13 genid:A29452 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmDescriptionType "abstract"
14 genid:A29452 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "V první části textu autor stručně (v bodech) představuje Sapir-Whorfovu teorii a zařazuje ji mezi tzv. mould theories, které tvrdí, že jazyk funguje jako matrice, podle níž jsou tvořeny myšlenkové kategorie. Následně Sapir-Whorfovu hypotézu redukuje na dva principy - lingvistický determinismus a lingvistický relativismus. Druhá část textu, která předpokládá znalost Sapir-Whorfovy hypotézy, esejistickým způsobem rozebírá možnosti překladu různých typů literatury za předpokladu, že je Sapir-Whorfova hypotéza pravdivá."
15 genid:A29453 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Bag
16 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Date genid:A29453
17 genid:A29453 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_1 genid:A29454
18 genid:A29454 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmDateType "created"
19 genid:A29454 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmDateScheme "W3C-DTF"
20 genid:A29454 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "2007-06-11"
21 genid:A29453 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_2 genid:A29455
22 genid:A29455 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmDateType "available"
23 genid:A29455 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmDateScheme "W3C-DTF"
24 genid:A29455 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "2228-04-20"
25 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Type genid:A29456
26 genid:A29456 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmTypeSheme "DCMIType"
27 genid:A29456 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "Text"
28 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Type genid:A29457
29 genid:A29457 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmTypeScheme "PHNK"
30 genid:A29457 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "eseje"
31 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Format genid:A29458
32 genid:A29458 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmFormatSheme "IMT"
33 genid:A29458 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "text/html"
34 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Format genid:A29459
35 genid:A29459 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmFormatType "medium"
36 genid:A29459 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "computerFile"
37 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Identifier "http://petulaje.chytrak.cz/sapir-whorf.html"
38 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Identifier genid:A29460
39 genid:A29460 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmIdentifierScheme "URN"
40 genid:A29460 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "URN:NBN:cz-nk2008794"
41 http://www.w3.org/RDF/Validator/run/Sapir-Whorfova hypotéza a překlad http://purl.org/dc/elements/1.1/Language genid:A29461
42 genid:A29461 http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htmLanguageScheme "RFC3066"
43 genid:A29461 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value "cze"

The original RDF/XML document

1: <?xml version="1.0"?>
2: <rdf:RDF
3: xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
4: xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
5: xmlns:dcq="http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htm">
6: <rdf:Description rdf:about="Sapir-Whorfova hypotéza a překlad">
7: <dc:Title>
8: Sapir-Whorfova hypotéza a překlad
9: </dc:Title>
10: <dc:Creator>
11: Petr Hauzírek
12: </dc:Creator>
13: <dc:Subject>
14: <rdf:Bag>
15: <rdf:li>
16: Sapir-Whorfova hypotéza
17: </rdf:li>
18: <rdf:li>
19: lingvistický determinismus
20: </rdf:li>
21: <rdf:li>
22: lingvistický relativismus
23: </rdf:li>
24: <rdf:li>
25: lingvistic mould theories
26: </rdf:li>
27: </rdf:Bag>
28: </dc:Subject>
29: <dc:Subject>
30: <rdf:Description>
31: <dcq:SubjectScheme>PSH</dcq:SubjectScheme>
32: <rdf:value>textová lingvistika</rdf:value>
33: </rdf:Description>
34: </dc:Subject>
35: <dc:Description>
36: <rdf:Description>
37: <dcq:DescriptionType>abstract</dcq:DescriptionType>
38: <rdf:value>V první části textu autor stručně (v bodech) představuje Sapir-Whorfovu teorii a zařazuje ji mezi tzv. mould theories, které tvrdí, že jazyk funguje jako matrice, podle níž jsou tvořeny myšlenkové kategorie. Následně Sapir-Whorfovu hypotézu redukuje na dva principy - lingvistický determinismus a lingvistický relativismus. Druhá část textu, která předpokládá znalost Sapir-Whorfovy hypotézy, esejistickým způsobem rozebírá možnosti překladu různých typů literatury za předpokladu, že je Sapir-Whorfova hypotéza pravdivá.</rdf:value>
39: </rdf:Description>
40: </dc:Description>
41: <dc:Date>
42: <rdf:Bag>
43: <rdf:li>
44: <rdf:Description>
45: <dcq:DateType>created</dcq:DateType>
46: <dcq:DateScheme>W3C-DTF</dcq:DateScheme>
47: <rdf:value>2007-06-11</rdf:value>
48: </rdf:Description>
49: </rdf:li>
50: <rdf:li>
51: <rdf:Description>
52: <dcq:DateType>available</dcq:DateType>
53: <dcq:DateScheme>W3C-DTF</dcq:DateScheme>
54: <rdf:value>2228-04-20</rdf:value>
55: </rdf:Description>
56: </rdf:li>
57: </rdf:Bag>
58: </dc:Date>
59: <dc:Type>
60: <rdf:Description>
61: <dcq:TypeSheme>DCMIType</dcq:TypeSheme>
62: <rdf:value>Text</rdf:value>
63: </rdf:Description>
64: </dc:Type>
65: <dc:Type>
66: <rdf:Description>
67: <dcq:TypeScheme>PHNK</dcq:TypeScheme>
68: <rdf:value>eseje</rdf:value>
69: </rdf:Description>
70: </dc:Type>
71: <dc:Format>
72: <rdf:Description>
73: <dcq:FormatSheme>IMT</dcq:FormatSheme>
74: <rdf:value>text/html</rdf:value>
75: </rdf:Description>
76: </dc:Format>
77: <dc:Format>
78: <rdf:Description>
79: <dcq:FormatType>medium</dcq:FormatType>
80: <rdf:value>computerFile</rdf:value>
81: </rdf:Description>
82: </dc:Format>
83: <dc:Identifier>http://petulaje.chytrak.cz/sapir-whorf.html</dc:Identifier>
84: <dc:Identifier>
85: <rdf:Description>
86: <dcq:IdentifierScheme>URN</dcq:IdentifierScheme>
87: <rdf:value>URN:NBN:cz-nk2008794</rdf:value>
88: </rdf:Description>
89: </dc:Identifier >
90: <dc:Language>
91: <rdf:Description>
92: <dcq:LanguageScheme>RFC3066</dcq:LanguageScheme>
93: <rdf:value>cze</rdf:value>
94: </rdf:Description>
95: </dc:Language>
96: </rdf:Description>
97: </rdf:RDF>
98:

Feedback

If you suspect the parser is in error, please enter an explanation below and then press the Submit problem report button, to mail the report (and listing) to www-rdf-validator@w3.org