OSOBNÍ WEB P. HAUZÍRKA

PRO ÚČELY SEMINÁŘE

DOKUMENTOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY

TEXTY:

Sapir-Whorfova hypotéza a překlad

RDF

Validation
Graf